Länkar

Sveriges Pomologiska Sällskap
www.svepom.com

Information om äpplen och äppelodling
www.odlingstips.com

Länk till plantskolan naturskönt belägen vid ån Nossan nära Grästorp. Carl-.Johan Månsson erbjuder ympar, mindre vanliga äppelsorter, cideräpplen, landskapsäpplen m m.
www.forshall.se

Information från Äppelriket Österlen om odling, lagring och försäljning av svensk frukt. Dessutom en receptsamling.  

www.appelriket.se

 

Äpplets Hus
Utställning, kafé och butik med bland annat bokförsäljning.
Tel 0414-719 40

England

En brittisk länk som ger rik information om äppelsorter
www.orangepippin.com

Intressant mångsidig information
www.applejournal.com

Europas största genbank ligger i Kent, England

www.brogdale.org

Brogdale är en liten ort i Kent, England. Där ligger Brogdale Farm som rymmer en genbank med 3 500 fruktsorter. Hemsidan ger information om olika arrangemang under året, länkar, recept med mera.

 

www.fruitforum.net

Hemsidan administreras av Joan Morgan och ger information om frukt samt en länk till en blogg om fruktodling.

 

www.cidermuseum.co.uk
En hemsida om Englands stora cidermuseum i Hereford.

 

Finland
Blomqvist plantskola ligger i norra Finland, mitt emellan Jakobstad och Karleby. Plantskolan har många gamla sorter och ett stort sortiment av mycket härdiga finska och ryska äppelsorter. Flera av demkan vara något för alla svenska odlare som måste tampas med ett bistert klimat.

Observera att den finska zonindelningen är annorlunda än vår. Man bör plussa på 1–2 zoner föratt få motsvarande svensk zon. Zon 4 i Finland motsvarar alltså ungefärzon 6 hos oss.

Hemsidan har både svensk och finsk text
www.blomqvistintaimisto.com

 

Tyskland

www.obstsortendatenbank.de

Via den här länken får man tillgång till bilder på olika frukter, inscannade äldre tyska pomologier samt bilder på gamla tyska pomologer som till exempel Wilhelm Lauche.

 

 

USA
Cultivar är ett ord skapat av cultivated variety som används i dag överallt i den engelsktalande världen istället för variety (sort). Den här hemsidan berättar om cultivars lämpliga för Wisconsin. Den berättar också om antique apples till vilka man räknar Wealthy från 1860. Hur gammalt ska ett äpple vara för att klassas som antikt? Kanske kan vi föra alla äpplen från 1800-talet och tidigare till gruppen.
www.horticulture.wisc.edu

Vackra akvareller med äppelmotiv utförda av olika konstnärer mellan 1893 och 1927. Bilderna är hämtade ur Special Collection of the Agricultural Library, en del av det amerikanska jordbruksdepartmentet.
www.nal.usda.gov/speccoll/collect/pomology/apples.html

Southmeadow Fruit Gardens är en stor plantskola i sydvästra Michigan, USA. Hemsidan ger intressant information om äldreäppelsorter från Europa och USA. Här kan man läsa bland annat om Esopus Spitzenberg som var Thomas Jeffersons favoritäpple och om Newton Pippin som Georg Washington odlade vid Mount Vernon.
Kanske sitter en svensk-amerikan i ledningen. I allafall hittarman Åkerö i sortlistan. Äpplet fårstort beröm och beskrivs som gott med enton avhallon i smaken. I Michigan mognar Åkerö underandra halvanav augusti. Mio säljer man också – det beskrivs som ett av de vackraste äpplena – samt Ingrid Marie, Maglemer, Röd Astrakan och SigneTillisch. Samt, förstås, många andra förossfrämmande äppelsorter.
www.southmeadowfruitgardens.com/index.html


Om amerikansk äppelodling
www.usapple.org

Amerikanska äppelsorter och recept.
Man får också veta mycket om pollinering och hur mangör när man okulerar (inklusive tydliga teckningar)

Mycket information om forskning på äppelodling
USDA Tree Fruit Research Laboratory i Washington, USA
www.tfrl.ars.usda.gov

Information om pollinering och biskötsel
www.pollinator.com

Information om sådd av äppelkärno
www.pollinator.com/appleseeds_faq.htm

 

tillbaka