Sveriges äppelgenbanker

Nordiska Genbanken


Nordiska Genbanken


Nordiska Genbanken, NGB, bildades 1979. Den finansieras av Nordiska Ministerrådet och har som syfte att bevara den genetiska mångfalden bland jordbruks- och trädgårdsväxter.

Många växter kan bevaras i form av nedfrysta fröer. Äppelsorter måste bevaras på annat sätt. Varje äppelkärna ger nämligen som resultat en ny sort. Det beror på att generna från moderträdet (det träd som kärnan kommer från) och faderträdet (det träd vars blompollen befruktade kärnan) förenas i nya kombinationer inuti varje kärna.

Runtom i landet finns genbanker, också kallade klonarkiv, för äppelsorter och andra fruktsorter. Dessa genbanker innehåller ofta såväl välkända äldre och nyare äppelsorter som lokala äppelsorter som uppkommit i den aktuella landsdelen.

Här följer information om de olika äppelgenbankerna i Sverige insamlad sommaren 2002. Uppgifterna kommer från tryckta källor eller från meddelanden från de ansvariga för genbankerna. Sortimentet kan förändras genom att ett visst träd faller offer för en storm, ett åsknedslag eller sjukdom. Genbankerna utökas också ofta med nya sorter.

Genbankerna har olika grad av tillgänglighet. Några genbanker, till exempel den vid Ekebyhovs slott på Ekerö och den vid Brunstorps gård, är öppna för besökare året om och alla tider på dygnet. Andra genbanker är stängda och visas endast efter överenskommelse.

Se även information från Nordiska genbanken www.ngb.se och läs om FN:s konvention om bio logisk mångfald www.biodiv.org

 

tillbaka till genbanker