Landskapsäpplen

Sveriges Pomologiska Sällskap tog år 2005 fram en lista med Sveriges landskapsäpplen. Under två år fick besökare lämna förslag på landskapsäpplen i Sällskapets monter på Trädgårdsmässan i Stockholm. Sedan har en jury med representanter från Sveriges Pomologiska Sällskap, Sveriges Koloniträdgårdsförbund, Sveriges Hembygdsförbund och Riksförbundet Svensk Trädgård valt ut ett äpple för varje landskap. Ja, till och med Lappland har fått ett eget äpple.

Här är en kort presentation av varje landskapsäpple. I många fall finns inga uppgifter om vilka äppelsorter som säkert pollinerar en viss sort. Viktigast att tänka på är då att det finns samtidigt blommande äppelträd av olika sorter i närheten. Men först hela listan:

• Blekinge: Melonäpple
• Bohuslän: Veseäpple
• Dalarna: Tunaäpple
• Dalsland: Oranie
• Gotland: Stenkyrke
• Gästrikland: Malmbergs Gylling
• Halland: Brunnsäpple
• Hälsingland: Bergviksäpple
• Härjedalen: Rött Kaneläpple
• Jämtland: Rödluvan
• Lappland: Rescue
• Medelpad: Sundsäpple
• Norrbotten: Silva
• Närke: Sickelsjö Vinäpple
• Skåne: Aroma
• Småland: Hornsberg
• Södermanland: Åkerö
• Uppland: Bergius
• Värmland: Stenbock
• Västerbotten: Transparente Blanche
• Västergötland: Kavlås
• Västmanland: Fagerö
• Ångermanland: Kramfors
• Öland: Ölands Kungsäpple
• Östergötland: Gyllenkroks Astrakan

Blekinge/Melonäpple
Melonäpplet, även kallat Citronäpple, har prisats av svenskar i mer än 200 år. Särskilt uppskattat har det varit i landets södra delar och knappast någon gammal trädgård i Blekinge saknar ett träd av sorten, därför fick det bli landskapets äpple. Äpplet har invandrat till Sverige från Tyskland.
Trädet blir stort och kraftigt, det är friskt och ger frukt varje år. Det avlånga, väldoftande, aromatiska och hållbara äpplet har god motståndskraft mot skorv och sjukdomar. Skördas i mitten av oktober, blir ätmoget mot slutet av november och håller aromen till mars/april. Zon 1–3.
Pollineras av bl a Cox Orange, Cox Pomona, Golden Noble och Gul Richard.
till toppen

Bohuslän/Veseäpple
Veseäpplet valdes till landskapsäpple eftersom det är en gammal, god, stor och gladstrimmig lokalsort som fått rykte och spridning i Bohuslän. Sorten har sitt namn efter Vese gård i Bro socken norr om Lysekil där trädet ska ha planterats mot slutet av 1700-talet. I bygden heter det att Veseäpplet kom med ympkvistar från Visingsö. Vid Vese gård fanns fortfarande i början av 1900-talet flera gamla träd av sorten. Nu står där och på andra håll nyplanterade träd. Vese Glasäpple kallas en variant som kan bli glasigt i köttet. Skördas i september/oktober och kan hålla bortåt jultid. Zon 1–3.
Pollineras av samtidigt blommande äppelsorter.
till toppen

Dalarna/Tunaäpple
Ett mindre antal lokalsorter konkurrerade om platsen som Dalarnas landskapsäpple men Tunaäpplet segrade efter stark rekommendation från kännaren Olle Ridelius i Vassbo utanför Falun. Det var trädgårdsmästare John Lundvik som på 1930-talet tog med sig frukter av sorten till Experimentalfältet i Stockholm där man konstaterade att detta var en ny sort som Lundvik fick i uppgift att namnsätta. Han kallade den Tunaäpple. Moderträdet, som finns i Islingby utanför Borlänge, var tänkt att fällas i samband med ett industribygge men protester fick företaget att ändra sina planer.
Tunaäpplet har en frisk och syrlig smak, är ett gott ätäpple. Skördas i början av oktober, håller till och med november. Zon 4–5.
Pollineras av samtidigt blommande äppelsorter.
till toppen

Dalsland/Oranie

oranie

Dalsland har inte många lokalsorter. Därför fick Oranie, ett ypperligt äpple som odlats länge i landskapet, bli Dalslands äpple. Dessutom är blomningen hos Oranie anmärkningsvärt vacker och väldoftande. 1800-tals pomologen Olof Eneroth rekommenderade sorten för bordet och hushållet, det vill säga som ätäpple och köksäpple. Det förnämliga äpplets ursprung är okänt.
Oranie är utsökt gott. Saftigt och mört, med god balans mellan sötma och syra, har det en härlig äppelarom. Oranie har odlats i vårt land i minst 200 år. Skördas i slutet av september, håller några veckor med bibehållen smak. Zon 1–5.
Pollineras bl a av Alice, Cox Pomona, Filippa, Gyllenkroks Astrakan, Katja, Lobo, Maglemer, Melba, Stor Klar Astrakan, Sävstaholm, Transparente Blanche, Wealthy och Åkerö.
till toppen

Gotland/Stenkyrke
Detta aromatiska finsmakaräpple var ett självklart val. Stenkyrke når sin fulländning på Gotland där det har odlats allmänt i över 200 år. Enligt en sägen ska äpplet ha sitt ursprung i en kärnsådd i Stenkyrka socken på norra Gotland.
Trädet växer långsamt men blir så småningom stort. Frukten kan drabbas av skorv men står annars bra mot sjukdomar. Man känner igen sorten på den lilla tvillingfrukten som kan finnas vid skaftet. Stenkyrke är ett underbart ätäpple som också kan användas i hushållet. Skördas i oktober, kan användas direkt och håller till nyår eller längre. Zon 1–2.
Pollineras av bl a Berner Rosenäpple, Cox Orange, Cox Pomona, Gladstone, Golden Noble, Gul Richard, James Grieve, McIntosh, Signe Tillisch, Transparente de Croncels och Wealthy.
till toppen

Gästrikland/Malmbergs Gylling
Valet av landskapsäpple var inte svårt, Malmbergs Gylling är den mest kända av Gästriklands lokalsorter. Sorten beskrevs första gången 1903 efter att Gävleborgs trädgårdsodlaresällskap året innan förlagt sin sommarutflykt till Gysinge bruk nära Dalälven och där uppmärksammat äpplet på träd överlastade med frukt. Äpplet har sitt namn efter trädgårdsmästare Malmberg som verkade vid Gysinge bruk runt sekelskiftet 1700/1800 och lär ha dragit upp sorten.
Detta är ett rätt stort, gott, sötsyrligt äpple som framför allt används i köket. Trädet blir stort och är känt som härdigt och friskt. Skördas i september och håller till november. Zon 4.
Pollineras av samtidigt blommande äppelsorter.
till toppen

Halland/Brunnsäpple

brunns

Brunnsäpplet, eller Hallands Brunnsäpple som det också kallas, med sin starka förankring i landskapet var ett givet val. Få sorter har dessutom så många goda egenskaper som Brunnsäpplet. Moderträdet ska ha växt intill en brunn. Under åtminstone 200 år har äpplet odlats allmänt i Halland och angränsande landskap.
Trädet har små anspråk på jordmånen, det är härdigt och friskt. Frukten kommer efter 3–4 år och står bra mot sjukdomar. Trädet ger rikligt med äpplen som sitter fast bra på grenen. Det söta vita köttet har en behaglig arom och är mycket gott att bita i. Skördas i mitten av oktober, kan användas direkt. Håller till jul. Zon 1–3.
Pollineras av bl a Filippa, James Grieve och Sävstaholm.
till toppen

Hälsingland/Bergvik
Bergvik, från orten Bergvik utanför Söderhamn, är den enda riktigt välkända lokalsorten från Hälsingland och valdes därför till landskapsäpple. Sorten beskrevs första gången i slutet av 1800-talet av Alexandra Smirnoff som fått äpplen från ett träd planterat vid Uppsala läns trädskola. I Uppsala fanns sorten kvar till försäljning ända till 1930-talet.
Äpplet är anspråkslöst och lättodlat. Trädet blir kraftigt med något hängande grenar. Bergvik är medelstort och har en angenäm, frisk, syrlig smak. Ett gott ätäpple och fint att använda i hushållet. Skördas i september och blir ätmoget i november. Håller till februari eller längre. Zon 4.
Pollineras av samtidigt blommande äppelsorter.
till toppen

Härjedalen/Rött Kaneläpple

kanel

I de nordliga landskapen var det ofta svårt att välja en god lokalsort till landskapsäpple, utbudet är starkt begränsat. Av den anledningen fick Rött Kaneläpple, en utmärkt och traditionsrik sort för kallt klimat, bli Härjedalens äpple. Rött Kaneläpple har ryskt ursprung. Det var 1800-talspomologen Olof Eneroth som tog hit sorten via ympar från St. Petersburg.
Rött Kaneläpple är ett lättodlat äpple, både träd och frukt står bra mot sjukdomar. Trädet är anspråkslöst vad beträffar jordmån och läge, sorten är härdig. Det röda äpplet är vackert dessutom med ett radband av små kulor runt fodret. Skördas i slutet av augusti, början av september. Kan hålla allt från några veckor till ett par månader. Zon 3–6.
Pollineras av samtidigt blommande äppelsorter.
till toppen

Jämtland/Rödluvan
Valet av Rödluvan grundar sig på att denna sort provodlades under lång tid i Dala-Järna i Dalarna där den visade sig extremt härdig och ytterst lämplig för ett bistert klimat. Det vackra röda äpplet är en lyckad korsning gjord 1970 mellan äppelsorterna Lobo från Kanada och Barhatnoe från Ryssland. Rödluvan släpptes på marknaden 1994. Äpplet har ett krasigt fruktkött med fin arom och god balans mellan sötma och syra. Ett fint ätäpple som även kan nyttjas till bakning och matlagning. Skördas i september. Äpplet har kort hållbarhet. Zon 2–6.
Rödluvan togs fram på Balsgård i Skåne. Där har man inte har gjort några studier på vilka sorter som pollinerar Rödluvan men äpplet bör vara kompatibelt med de flesta äppelsorter, menar professor Hilde Nybom. I zon 6 i Jämtland är t ex Transparente Blanche och Silva bra val som pollineringssorter.
till toppen

Lappland/Rescue
Det var inte lätt att hitta ett äpple som passar Lapplands trädgårdar. Valet stannade på lilla röda äpplet Rescue, en köldtålig sort som man vet har sålts i Pajala för plantering i trakten.
Leif Blomquist skriver i sin bok ”Äppel i norr” att det kanadensiska äpplet Rescue har sitt ursprung i ett frö från Blushed Calville. Sorten, som infördes till Sverige på 1950-talet, har planterats mycket i norra Sverige och ibland gått under namnet Barnäpple. Äpplet är sötsmakande och passar fint som ätäpple. Skördas i september och har kort hållbarhet. Zon 6. 
Pollineras av samtidigt blommande äppelsorter.
till toppen

Medelpad/Sundsäpple
Sundsäpplet är den enda lokalsorten från Medelpad upptagen i Anton Nilssons bok ”Våra äpplesorter”, den blev därför också vald till landskapsäpple. Sorten stammar från Sunds bruk norr om Sundsvall där två träd av sorten växte i herrgårdens fruktträdgård under första halvan av 1900-taletmen nu är borta. Någon såg till att rädda sorten till Alnarp i Skåne och därifrån har den förts till klonarkivet på Alntorps ö utanför Nora. Skördas i mitten av september. Zon 4–5.
Pollineras av samtidigt blommande äppelsorter.
till toppen

Norrbotten/Silva
Silva visade sig efter drygt 20 års provodling i Öjebyn utanför Piteå vara en robust sort som står emot långa vintrar med bister kyla, därför blev den också vald till landskapäpple. Trädet är inte bara härdigt utan har också god motståndskraft mot sjukdomar.
Silva är framtaget på Alnarp av Emil Johansson som 1945 korsade Melba x Stenbock. Sorten släpptes på marknaden 1970. Det blonda, koniskt formade Silva är ett fint, friskt ätäpple och mosäpple. Skördas i Norrbotten i skiftet augusti/september. Håller ett par veckor. Zon 5-6.
Pollineras av bl a Antonovka, Gyllenkroks Astrakan, Melba, Oranie, Stenbock, Sylvia, Sävstaholm och Transparente Blanche.
till toppen

Närke/Sickelsjö Vinäpple
Menigasker, Frösvidal, Aspa eller Drakenberg kunde ha blivit Närkes landskapsäpple men valet föll på Sickelsjö Vinäpple, ett fint äpple som odlats i mer än 150 år i landskapet och beskrevs av Gustaf Lind i hans bok ”Svensk Frukt” från 1920-talet. Sorten blev därefter rätt mycket spridd. Anton Nilsson uppger att moderträdet flyttades in i trädgården vid Sickelsjö gård nära Hjälmaren på 1850-talet. Om detta träd var en upphittad kärnsådd är inte känt.
Trädet anses friskt, härdigt och växer kraftigt. Frukten är framförallt lämplig i hushållet. Skördas i september, kan användas direkt och håller kort tid. Zon 2–3.
Pollineras av samtidigt blommande äppelsorter.
till toppen

Skåne/Aroma

aroma

Av alla sorter som korsats fram vid Balsgård i Skåne har Aroma vunnit störst framgång, därför valdes det till landskapsäpple. Det var 1947 som Ingrid Marie korsades med Filippa och efter provodling släpptes äpplet på marknaden 1973.
Vackert, gott och saftigt är detta ett underbart ätäpple som vunnit erkännande i såväl Sverige som våra grannländer. Eftersom Aroma är lättskalad och köttet länge behåller sin ljusa färg är det också ett utmärkt äpple för fruktsallad, äppelmos m m. En röd mutant från Skåne kallas Amorosa. Äpplet skördas i början av oktober och kan användas direkt. Håller till jul eller längre. Zon 1–3.
Pollineras av bl a Alice, Cortland, Cox Orange, Discovery, Filippa, Ingrid Marie, James Grieve, Katja, Lobo, Mio, Signe Tillisch, Summerred och Transparente Blanche.
till toppen

Småland/Hornsberg
Många smålänningar ville ha Kalmar Glasäpple som sitt landskapäpple men detta goda äpple kan inte odlas överallt i landskapet. Andra invånare fastnade för Kristinas astrakan från Duvemåla, borde inte juryn bestämma sig för en astrakan? Det blev en kompromiss: Hornsberg som troligen uppkommit på Hornbergs gård i Tjust, norra Småland, och tidigare hetat både Rosenastrakan och Hornsbergs Rosenäpple. Sorten uppmärksammades på 1860-talet och spreds från Experimentalfältet i Stockholm fram till 1948.
Hornsberg är ett tidigt, gott sommaräpple. Skördas i slutet av juli, början av augusti. Zon 1–6.
Pollineras av samtidigt blommande äppelsorter.
till toppen

Södermanland/Åkerö

akero

Södermanland kunde knappast ha fått ett annat landskapäpple än det högt älskade Åkerö eller Åkerö glas som äpplet har hetat alltsedan 1800-talet. Åkerö är stor njutning, det vet alla som har smakat. Det gamla moderträdet – troligen planterat i början av 1700-talet – finns kvar vid Åkerö säteri i Södermanland där det trots sin höga ålder fortfarande blommar och bär frukt.
Skönt, tunnskaligt, saftigt, krispigt, begärligt – det avlånga Åkeröäpplet har allt. Förekommer i en rad färger från mörkt tegel till gulvit. Ett underbart ätäpple men kan användas till allt. Skördas i senare delen av september och håller nära nog till jul. Zon 2–4.
Pollineras av bl a James Grieve, Maglemer, McIntosh, Melba, Oberländer, Oranie, Persikorött Sommaräpple, Röd Astrakan, Stenbock, Sävstaholm, Transparente Blanche, Transparente de Croncels och Wealthy.
till toppen

Uppland/Bergius
Bergius är den sort från Uppland som nått störst spridning i landet och var därför ett naturligt val. Sävstaholm hade varit känt som ett uppskattat sommaräpple i många decennier när ett träd köpt på plantskolan i Bergianska Trädgården i Stockholm 1908 och planterat i en trädgård vid Sveavägen i Djursholm bar sina första äpplen som var röda och inte alls liknade Sävstaholm. Året var 1912 och en ny mutant hade sett dagens ljus. Äpplet döptes till P J Bergius efter Bergianska Trädgårdens grundare.
Bergius är ett välsmakande ätäpple som lätt omoget även kan användas i hushållet. Skördas vid mitten av september, kort hållbarhet. Zon 2–6.
Pollineras av bl a Alice, Charlamovsky, Gyllenkroks Astrakan, Hampus, Katja, Mio, Quinte, Ringstad, Risäter, Summerred, Transparente Blanche, Wealthy och Åkerö.
till toppen

Värmland/Stenbock

stenbock

Skulle Stenbock, Spässerud eller Risäter bli Värmlands landskapsäpple? Alla har sina förtjänster. Det blev Stenbock, ett elfenbensvitt sommaräpple som pomologen Carl G Dahl klassade som ”en sommarfrukt av första rang”. Äpplet stammar från en kärnsådd gjord av värmlänningen Olof Påtfeldt, kallad Stenbocken, vid slutet av 1700-talet. Det goda äpplet väckte så småningom uppmärksamhet och fick vida spridning under första halvan av 1900-talet.
Trädet växer kraftigt och börjar tidigt bära frukt. Frukten kan i olyckliga fall drabbas av skorv men i övrigt är sorten motståndskraftig mot sjukdomar. Skördas i början av september, håller kort tid. Zon 2–6.
Pollineras av bl a Antonovka, Charlamovsky, Oranie, Persikorött Sommaräpple, Ringstad, Röd Astrakan, Silva, Sävstaholm, Transparente Blanche och Åkerö.
till toppen

Västerbotten/Transparente Blanche

transp

Ursprunget är okänt, kanske stammar Transparente Blanche
från de baltiska staterna där sorten har en lång historia. Till Sverige kom TB via danska plantskolor i slutet av 1800-talet och har sedan dess blivit Sveriges mest odlade äppelsort. Den fick bli Västerbottens äpple eftersom sorten passar fint i klimatet och har blivit mycket odlad och uppskattad i landskapet.
Inte många äppelsorter slår TB, en frisk sort som börjar bära tidigt och sedan ger rikt varje år. Doften är underbar och det syrliga köttet har en fin arom. Knappast något annat äpple ger ett så gott äppelmos. Frukten skördas under augusti månad, håller kort tid. Zon 1–6.
Pollineras av bl a Aroma, Charlamovsky, Discovery, Guldborg, Gyllenkroks Astrakan, James Grieve, Katja, Melba, Oranie, Quinte, Risäter, Summerred, Sävstaholm och Åkerö.
till toppen

Västergötland/Kavlås
Detta stiliga landskapsäpple var ett naturligt val. Troligen är Kavlås en kärnsådd från Kavlås gård nära Tidaholm i Västergötland där sorten hittades nära en trädgårdsport av gårdens ägare på 1820-talet. Kavlås, eller Kavlås portäpple som det också hetat, är ett utmärkt, lättodlat äpple som inte ställer stora krav på växtplatsen. Trädet växer kraftigt och bildar en hög, bred krona. Äpplena blir stora, får ofta en trekantig form med glada, röda strimmor och ett mört, saftigt, sötsyrligt kött. Kavlås är både ett ätäpple och ett äpple för köket.
Skördas i slutet av september, håller åtminstone en månad. Zon 1–3.
till toppen

Västmanland/Fagerö
Vid valet av landskapsäpple för Västmanland stod striden mellan Frösåker och Fagerö, - båda har en lång historia i landskapet - men det var Fagerö, ett förnämligt rött äpple med gulvitt, saftigt, sötsyrligt kött, som segrade. Det vackra äpplet uppmärksammades på 1880-talet på Fagerön i Mälaren där det växte sju träd av sorten. Dess härstamning har diskuterats mycket men ingen visshet har gått att få. Dock ska det äldsta trädet av de sju på ön ha ympats vid mitten av 1800-talet av en torpare som fått ympkvistar från Ängsö i Västmanland. Äpplet passar som ätäpple men också till bakning och matlagning.
Äpplet skördas i oktober och kan användas direkt. Frukten håller in i november. Zon 2–4.
Pollineras av samtidigt blommande äppelsorter.
till toppen

Ångermanland/Kramfors
För Ångermanland hade juryn att välja på Förlovningsäpple, Hornö, Edsele, Kramfors och Farmors Juläpple. Valet av Kramfors beror på att äpplet speglar traktens industrihistoria. Enligt en förstasidesartikel i Nya Norrland från 1940-talet satte Beda Forsell från Öd nära Kramfors en julafton i början av 1920-talet en kärna som växte upp till ett fint träd. Kärnan kom från ett äpple som hennes man fått från en av de många amerikabåtar som lastade virke rakt nedanför deras hus.
Tjugo år senare blev trädgårdskonsulenten Karl Matsson uppmärksammad på ett äpple från Bedas träd och klassade sorten som ett fynd för Norrland. Han namnsatte äpplet som fick lokal spridning. Ett ätäpple som kan användas som hushållsäpple före full mognad. Skördas i slutet av september. Zon 5–6. 
Pollineras av samtidigt blommande äppelsorter.
till toppen

Öland/Ölands Kungsäpple
Ingen som helst diskussion krävdes för valet av Ölands Kungsäpple, som även kallats Karl Johans äpple efter Karl XIV Johan. Kanske har äpplet uppstått som kärnsådd på Öland där det odlats allmänt under åtminstone 200 år. Detta symmetriskt formade äpple liknar en röd, vacker, välsvarvad kon. Det lättodlade trädet står bra mot sjukdomar och äpplena brukar vara friska och fina ätäpplen.
Ölands Kungsäpple är lättskalat, lagom syrligt och håller formen bra vid tillagning. Fint julgransäpple dessutom. Skördas i oktober, kan användas direkt och håller till nyår. Zon 1–2.
Pollineras av samtidigt blommande äppelsorter.
till toppen

Östergötland/Gyllenkroks Astrakan

gyllen

Gyllenkroks Astrakan står främst bland astrakaner och eftersom sorten troligen har sitt ursprung i Östergötland fick det självklart bli landskapets eget äpple. Sorten uppmärksammades på 1850-talet och började spridas 1863 från Experimentalfältet i Stockholm. Härstammar troligen från herrgården Regnaholm i norra Östergötland.
Ytterst aromrikt bjuder äpplet stor njutning varje gång men särskilt så när köttet är glasigt och maximalt saftigt. Detta är en frisk astrakan som dock kan drabbas av fruktmögel vissa år. Blomningen är vackert rosaskiftande. Äpplena skördas i omgångar från början av september, har kort hållbarhet. Zon 2–4.
Pollineras av bl a Alice, Filippa, James Grieve, Katja, Maglemer, Mio, Oranie, Risäter, Signe Tillisch, Sävstaholm, Transparente Blanche och Wealthy. 
till toppen

Copyright till alla texter på hemsidan: Görel Kristina Näslund. Får citeras om om källan anges.

tillbaka till Pomologi